Regulamin

Regulamin serwisu, cennik i polityka prywatności

 

Definicje

 • Serwis - strona internetowa działająca pod adresem Fistak.pl;
 • Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;
 • Właściciel - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, będący również Administratorem Danych;
 • Administrator danych - administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

  reklama

 

Cennik

 1. Serwis ogłoszeniowy jest darmowy i nie są pobierane opłaty za korzystanie z jego funkcji również od firm.

 

Regulamin dodawania ogłoszeń:

 1. Dodawanie oraz przedłużanie, usuwanie i wprowadzanie zmian w ogłoszeniach nie są pobierane żadne opłaty od Użytkowników prywatnych jak i firm.
 2. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i deklaruje ich zgodność ze stanem rzeczywistym. Serwis ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.
 3. Użytkownik dodający ogłoszenie wyraża jednocześnie zgodę na publiczne udostępnienie zamieszczonych przez siebie materiałów, treści i danych osobowych.
 4. Z Serwisu mogą krzystać wyłącznie Użytkownicy pełnoletni.
 5. Użytkownik zapewnia, że podane przez niego treści są prawdziwe i nie wprowadzają w błąd oraz nie naruszają praw osób trzecich.
 6. Zabrania się umieszczania przez Użytkowników jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, kłamliwych i oczerniających, nawołujących do łamania prawa, przemocy, itp.
 7. Zabrania się umieszczania przez Użytkowników ogłoszeń które mają na celu reklamę innych strony www, portali sklepów internetowych, itp. Takie ogłoszenia są dopuszczane po uprzedniej zgodzie Właściciela Serwisu.
 8. Użytkownik może umieścić dowolną ilość ogłoszeń, ale zabronione jest dodawanie takiego samego ogłoszenia, lub ogłoszenia o zbliżonej treści, wielokrotnie - umieszczenie wielu ogłoszeń o tej samej lub podobnej treści w danym dziale lub w różnych działach spowoduje ich usunięcie.
 9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do:
  • zawieszenia działania Serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres;
  • przerw technicznych w działaniu Serwisu;
  • modyfikacji i usuwania treści i materiałów dołączonych do ogłoszeń bez podania przyczyny i bez powiadamiania autora ogłoszenia
  • usuwania ogłoszenia nie spełniającego wymogów Regulaminu dodawania ogłoszeń bez powiadamiania Użytkownika.
  • nie zamieszczania ogłoszenia nie spełniającego wymogów Regulaminu lub uznanych za SPAM dodawania ogłoszeń bez powiadamiania Użytkownika.
 10. Użytkownicy łamiący regulamin mogą zostać pozbawione możliwości dodawania ogłoszeń do Serwisu.
 11. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania Użytkowników Serwisu.
 12. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do kontaktu z ogłoszeniodawcą.

 

Regulamin promowania ogłoszeń:

 1. Promowanie ogłoszenia jest płatne i jest dobrowolne.
 2. Ogłoszenie promowane musi spełniać zasady zawarte w "Regulaminie dodawania ogłoszeń".
 3. Ogłoszenie promowane zamieszczne jest na wybrany przez ogłoszeniodawcę okres, ale nie krótszy niż 3 miesiące, chyba, że strony ustalą inaczej.

 

Polityka prywatności:

Użytkownik korzystający z Serwisu akceptuje zasady Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie zgadzasz się z którymkolwiek punktem, proszony jest o zaprzestanie korzystania z Serwisu.

 1. Informacje ogólne

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych poprzez Serwis.
 2. Przetwarzanie danych

  Przetwarzanie danych ograniczamy do minimum wymaganego do świadczenia usług oferowanych przez Serwis. Właściciel serwisu nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników Serwisu zgromadzonych podczas jego działania. Przekazanie danych może nastąpić tylko za zgodą Użytkownika. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie.
 3. Ujawnianie danych osobowych

  Dane osobowe oraz teleadresowe Użytkownika, podawane przy dodawaniu ogłoszenia lub rejestracji, są dostępne dla wszystkich użytkowników Serwisu. Na ujawnienie tych danych zgadza się użytkownik dodając ogłoszenie.
 4. Wiadomości

  Serwis zastrzega sobie prawo do kontaktowania się telefonicznie lub poprzez wysyłanie niezapowiedzianych z Użytkownikami. Należy przez to rozumieć wszelkie niezapowiedziane wcześniej informacje, które są związane z działalnością Serwisu, np.: zmiany w Serwisie, promocje, oferty reklamowe.
 5. Statystyki

  Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Dane możesz usunąć korzystając z wtyczki do przeglądarki.
 6. Udostępnianie danych

  Dane udostępniamy tylko zaufanym dostawcom w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych w tym partnerom reklamowym wymienionym poniżej jako "partnerzy zaufani".
 7. Partnerzy zaufani

  - Google Analytics
  - Netsprint SA
 8. Prawa Użytkownika

  Użytkownik ma prawo do żdania dostępu do dwoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Pliki cookies:

 1. Informujemy iż korzystamy z plików cookies - są to pliki tekstowe zapisywane w trakcie odwiedzin serwisu i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, tablet, telefon, itp.). W cookies nie są zapisywane dane takie jak telefon lub adres e-mail czy inne dane osobowe. Używane są w celach:

  świadczenia usług,
  uwierzytelniania użytkownika,
  serwowania reklam,
  zbierania danych statystycznych i tworzenia statystyk,
  zbierania danych z ankiet,
  dostosowywania witryny do preferencji użytkownika.
 2. Pliki cookies mogą być zapisywane przez zewnętrzne firmy określone jako "zaufani partnerzy".

 3. Korzystamy z 2 rodzajów plików:

  pliki cookies stałe - pozostające w urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez użytkownika,
  pliki cookies sesyjne - pliki tymczasowe, pozostające w urządzeniu końcowym do momentu zamknięcia oprogramowania służącego do przeglądania internetu.
 4. Usuwanie cookies

  Każde standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron www umożliwia ich usunięcie. W celu ich skasowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi programu, za pomocą którego przeglądają Państwo strony www.
  Taka informacja powinna znajdować się w menu głownym programu w dziale "Pomoc".
  Informujemy, iż usunięcie lub blokowanie plików cookies może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie Serwisu lub całkowicie uniemożliwić jej działanie.